№ 75а от 02.07.2019 г.
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Ширәмәт авыл җирлеге башкарма комитетының 2016 елның 22 гыйнварындагы 4а номерлы карары белән расланган күчемсез милек объектларына адреслар бирү, үзгәртү һәм гамәлдән чыгару буенча муниципаль хезмәт ...

Скачать